Projekty sadových úprav

Vypracovanie projektovej dokumentácie je prvým krokom k vašej záhrade

Aby sa predišlo zbytočnému prefinancovaniu záhrady, je dobré nechať si vypracovať projektovú dokumentáciu na základe požiadaviek klienta.

Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie:

 • súkromnej zelene (záhrady rodinných domov...)
 • verejnej zelene (firemné areály, mestské zóny, cintoríny, areály liečebných zariadení a pod.)
 • mobilnej zelene (balkóny, terasy...)
 • interiérovej zelene
 • strešných záhrad

Klient si môže vybrať z ponúkach štádií spracovania návrhu - projekt (obsahuje všetky potrebné informácie pre založenie), alebo štúdia (jej vypracovanie je finančne menej nákladné).

 Projekt obsahuje:

 • sadovo-architektonický návrh
 • plán výsadby
 • vytyčovací plán
 • 3D vizualizácie
 • plán závlah
 • video návrhu záhrady
 • technickú správu
 • zoznam rastlinného sortimentu
 • zoznam materiálov
 • výkaz výmer
 • cenová kalkulácia realizácie 

Štúdia obsahuje:

 • pôdorysné znázornenie myšlienky riešenia danej plochy (navrhované plochy zelene a spevnené plochy)
 • približný návrh rastlinných druhov, kostrových a výplňových drevín

 Ako postupujeme: 

 • na našej stránke vyplnite formulár cenovej ponuky
 • odoslanie online záväznej objednávky
 • na osobná prehliadka pozemku
 • konzultácia návrhu
 • odovzdanie komplexného návrhu s cenovou kalkuláciou realizácie

© 2011-2021 mikorako.sk - všetky práva vyhradené.