Obchodné podmienky

1. Cena záhradného projektu je na pozemok s výmerou do 500 m2 čistej plochy (bez domu) v hodnote 300 €. Za každý ďalší m2 plochy sa ráta príplatok 0,3 €. Cena je za pozemok v rovine bez prevýšenia, za návrh vo svahu sa ráta príplatok 30 €. Ak nie je zameranie pozemku k dispozícií, je spoplatnené sumou 50 €.

2. Cena projektu obsahuje prvú obhliadku pozemku, 1 x konzultácie a pripomienkovanie v priebehu vypracovávania projektu priamo na pozemku a nakoniec kompletný projekt záhrady. Počas konzultácií môže zákazník predniesť svoje pripomienky, kt. po vzájomnej dohode budú zapracované do projektu. Projekt záhrady obsahuje tieto výkresy a časti: sadovo – architektonický návrh, plán výsadieb, vytyčovací plán, 3D vizualizácie, video návrhu záhrady, zoznam sortimentu, výkaz výmer, nacenenie realizácie, sprievodnú správu. Plán zavlažovacieho systému je ZADARMO k cene projektu.

3. Technický výkresy stavieb – jazierko, altánok, kamenný múrik a iné sú spoplatnené sumou 50 €.

4. Dom, oplotenie, bazén a pod. majú v 3D vizulizáciach len orientačný charakter a nemusia korešpondovať so skutočným stavom.

5. Vypracovanie projektu trvá 3 – 4 týždne odo dňa odovzdania všetkých potrebných údajov (pôdorys pozemku, uloženie sietí, výkres prevýšení a pod.).

6. V deň prvej obhliadky sa platí záloha vo výške 50 % z celkovej ceny projektu. Až po prevode zálohovej platby sa začne s vypracovaním projektu. Až po zaplatení zvyšných 50 % z celkovej sumy bude odovzdaný projekt záhrady, a to buď osobne, emailom alebo cez Slovenskú poštu.

7. V prípade, že sa zákazník neozýva, aby došlo ku konzultácií, prípadne k odovzdaniu projektu, bude mu po uplynutí doby 2 mesiace od podpisu Zmluvy o dielo zaslaná faktúra na doplatenie zvyšných 50 % z celkovej sumy, a bude sa považovať za projekt bez pripomienok, v zmysle posledných požiadaviek. Po úhrade mu bude projekt zaslaný.

© 2011-2021 mikorako.sk - všetky práva vyhradené.